Yaşlanan Dünyanın Hastalığı: Demans

Demans ülkemizde “bunama” kelimesi ile karşılık bulur. Yaş ile belirgin ilişkisi vardır. Beyin hücrelerinin tahribatı ve kaybına yol açan bir hastalığı olan kişilerde sık rastlanır. Yeni bilgileri öğrenmek veya daha önce öğrenilmiş olan bilgiyi hatırlama becerisinde bozulma vardır…