Davranışsal Sorunlar

Alzheimer hastalığı ilerledikçe, davranış ve iletişimin normal kuralları artık geçersiz olur. Hastada kişilik değişiklikleri olur ve mantıksal uslamlama yetilerini kaybederler. Davranış değişiklikleri bakım verenler için başa çıkılması en zor belirtiler olabilir, ayrıca duygusal olarak da…