Demansta Risk Değerlendirme Programı

Ortalama insan ömrü arttıkça, Alzheimer Hastalığının toplumda görülme sıklığı da artmaktadır. 60 yaşında % 10, 80 yaşında % 50 gibi sıklıkta görülen bu hastalığa yakalanma riski, unutkanlıktan yakınan her bireyi tedirgin etmektedir. Ancak her unutkanlık durumu Alzheimer hastalığına yol açmamaktadır. Sadece unutkan olan ancak günlük fonksiyonel yaşantısını normal olarak sürdüren bireyler Minimal Cognitive Impairment: MCI (Hafif Bilişsel Bozukluk: HKB) tanısı alırlar. Söz konusu grubun daha yüksek oranda Alzheimer hastalığına yakalandığı bilimsel bir gerçektir. Kimlerin daha yüksek risk faktörü taşıdığını araştırmak mümkündür. Bu programda yüksek risk taşıyan hastaların araştırması yapılacak ve korumaya yönelik rehabilitasyon ve tedavileri düzenlenecektir. Alzheimer hastalığı “önlenemez” ancak “ötelenebilir”

Araştırma Programı

1- Rutin Öykü ve Nörolojik muayene, aile öyküsü varsa aile ağacının çıkarılması
2- Laboratuar testleri:

a) Amyloid Beta 42 / Beta 40 oranı
b) APOE Gen Tayini, Presenilin gen tayinleri
c) Plazma Lipit profili ve Tiroid fonksiyon testleri, B 12 ve Folik asit düzeyleri

3- Nöropsikolojik Testler: MCI tanısı alan bireylerin bilişsel test performansı düşüktür. Tanıda kullanılan çok sayıda test bulunmaktadır. Ortalama 30 dakika sürecek olan test bataryalarında elde olunan puanlar risk belirlemekte önemlidir. Bir diğer önemli nokta, bu parametrelerde elde olunan puanların 6 aylık kontrollerde düşme eğilimi göstermesidir. Önerilen testler:

a) Bender-Gesatalt
b) Wais-Weschler
c) Memory for design
d) Kısa kognitif muayene ölçeği
e) Depresyon ölçekleri

Bu testler yapıldıktan sonra, tüm bulgular bir arada değerlendirilerek tarafınıza demans riski hakkında bir görüş sunulacaktır.

Yüksek Risk Taşıyan Bireylerde

1) EEG (KORTİKAL HARİTALAMA)
2) MR (Amiloid görüntüleme ve volümetrik tetkikler)
3) PET çekimi önerilecektir.

Facebook hesabı ile yorum