Davranışsal Sorunlar

Alzheimer hastalığı ilerledikçe, davranış ve iletişimin normal kuralları artık geçersiz olur. Hastada kişilik değişiklikleri olur ve mantıksal uslamlama yetilerini kaybederler. Davranış değişiklikleri bakım verenler için başa çıkılması en zor belirtiler olabilir, ayrıca duygusal olarak da çok yıpratıcıdır.

Belirli davranışları neyin tetiklediğini anlamaya çalışın, sonrada bunlardan kaçınmaya veya en azından en aza indirmeye çalışın.Ne kadar saldırganca veya utanç verici olursa olsun hiçbir davranışı asla cezalandırmayın veya öfkeli tepkiler vermeyin.

Şunu asla unutmayın! Anormal davranışlara yol açan hastalıktır, kişinin kendisi değil. Öfke, saldırganlık veya hezeyan gibi durumlarda hastaya mantıklı olanı göstermeye çalışın.

Halüsinasyonlar Alzheimer hastalığında en sık görülen olgudur. Bu konuda anlayışlı olun. Alzheimerlı hasta kendisine ait eşyaları saklayabilir veya çöpe atabilir, sonra da bunu unutup başkalarını bunları çalmakla suçlayabilir. Gerekirse televizyonu ya da bazı programları izlemelerini kısıtlayabilirsiniz.

Uygunsuz cinsel davranışlar veya soyunma gibi durumlarda utanmamaya aşırı tepki vermemeye çalışın. Yumuşak bir şekilde onu bundan caydırmak ve dikkatini başka yere çekmek bu durumu idare etmenin en iyi yollarıdır. Alzheimer hastası şaşkın ve unutkan olabilir, ama bu söylediklerinin hayal ürünü olmasını gerektirmez, hiç kimsenin onların unutkanlıklarını suiistimal etmesine izin vermeyin.

Facebook hesabı ile yorum